Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 2018

Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 2018|ADAKAH anda calon Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3)? Apakah tajuk kerja kursus atau tugasan Geografi PT3 tahun 2018? Untuk makluman anda, calon PT3 tahun 2018 diberikan satu tugasan Kerja Kursus Geografi PT3 yang berjudul 'Kajian Guna Tanah di Kawasan Tempat Tinggal atau Sekolah Anda' mulai dari 8 Julai hingga 27 Julai 2018. Berikut dikongsikan contoh jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 2018 buat rujukan pelajar.

Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 2018

Calon diingatkan mencari maklumat secara berkumpulan untuk memberi pandangan dan idea masing-masing. Walaubagaimanapun, hasil kerja tugasan hendaklah dibuat secara individu dan tanpa unsur ciplak.

Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 2018

Berikut dikongsikan maklumat mengenai contoh jawapan kerja kursus Geografi PT3 tahun 2018 yang akan dikemaskini dari semasa ke semasa:


Tajuk Tugasan Geografi PT3 2018

2018: Kajian Guna Tanah di Kawasan Tempat Tinggal atau Sekolah

Senarai Kandungan

BIL.     ISI KANDUNGAN     MUKA SURAT

1.    Penghargaan                                1
2.    Pendahuluan/Pengenalan         2
3.    Objektif Kajian                            3
4.    Kawasan Kajian                          4
5.    Kaedah Kajian                             5
6.    Dapatan Kajian                           6
7.    Rumusan                                      7
8.    Lampiran                                     8
9.    Rujukan                                        9

Contoh Jawapan Tugasan Geografi PT3 2018

TAJUK KAJIAN/ BUTIRAN PENULIS

       KAJIAN GUNA TANAH DI KAWASAN
                       __________________

Ditulis oleh: ______________
Tingkatan: _____________
No. Kad Pengenalan: _____________
Angka Giliran: _________________

Jadual Kerja / Senarai Semak
KLIK πŸ‘‰ Contoh Jadual Kerja Geografi PT3

Objektif Kajian
KLIK πŸ‘‰ Contoh Objektif Kajian Geografi PT3

Kaedah Kajian
KLIK πŸ‘‰ Contoh Kaedah Kajian Geografi PT3

Dapatan Kajian
πŸ‘‰ Faktor Yang Mempengaruhi Guna Tanah
πŸ‘‰ Kesan Guna Tanah Terhadap Alam Sekitar
πŸ‘‰ Cadangan Usaha Mengatasi Kesan Guna Tanah

Rumusan
KLIK πŸ‘‰ Contoh Rumusan Geografi PT3 Kajian Guna Tanah

Info:
*Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 2018 akan dikemaskini dari semasa ke semasa

Maklumat Lanjut

Untuk dapatkan nota dan panduan tugasan Geografi PT3, sila rujuk artikel dibawah:

πŸ‘‰ Contoh Kerangka Kasar Geografi PT3
πŸ‘‰ Contoh Jadual Kerja Geografi PT3
πŸ‘‰ Contoh Objektif Kajian Geografi PT3
πŸ‘‰ Contoh Kaedah Kajian Geografi PT3
πŸ‘‰ Cara Buat Peta Lakar Tugasan Geografi PT3
πŸ‘‰ Jenis Guna Tanah Geografi PT3
πŸ‘‰ Faktor Yang Mempengaruhi Guna Tanah
πŸ‘‰ Kesan Guna Tanah Terhadap Alam Sekitar
πŸ‘‰ Cadangan Usaha Mengatasi Kesan Guna Tanah
πŸ‘‰ Contoh Rumusan Geografi PT3

Semoga perkongsian Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi PT3 2018 ini dijadikan panduan buat semua calon PT3 untuk menghasilkan laporan yang terbaik!

No comments

Powered by Blogger.