Contoh Jawapan Kerja Kursus Sejarah PT3 2018

Contoh Jawapan Kerja Kursus Sejarah PT3 2018|ADAKAH anda calon Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3)? Apakah tajuk tugasan Sejarah PT3 tahun 2018? Untuk makluman anda, calon PT3 tahun 2018 diberikan satu tugas Kerja Kursus Sejarah PT3 yang berjudul 'Masyarakat Di Kawasan Tempat Tinggal Anda' bermula dari 2 hingga 25 Mei 2018. Berikut dikongsikan contoh jawapan Kerja Kursus Sejarah PT3 2018 buat rujukan anda.

Contoh Jawapan Kerja Kursus Sejarah PT3 2018

Contoh Jawapan Kerja Kursus Sejarah PT3 2018 

Berikut dikongsikan maklumat penting yang memaparkan contoh jawapan kerja kursus Sejarah PT3 2018 buat rujukan pelajar:

Tajuk Tugasan Sejarah PT3 2018

2018: Masyarakat Di Kawasan Tempat
           Tinggal Anda
2017: Satu Peristiwa Bersejarah di Tempat
           Tinggal Anda
2016: Bangunan Bersejarah

Tugasan Kerja Kursus Sejarah PT3 2018

◾Anda dikehendaki untuk membuat
     kajian tentang masyarakat di kawasan
     tempat tinggal anda.

◾Hasilkan satu laporan tentang
     masyarakat setempat yang panjangnya
     tidak kurang daripada 300 patah
     perkataan.

◾Tugasan anda hendaklah mengandungi
     aspek berikut:

a) Tajuk Kajian
b) Nama Penulis
c) Isi Kandungan
i. Latar belakang tempat kajian
ii. Pembentukan dan perkembangan
    masyarakat setempat
iii. Kegiatan sosioekonomi masyarakat
      setempat
iv. Menilai semangat perpaduan dalam
     kalangan masyarakat setempat
v. Dengan merujuk kepada tempat tinggal
    anda, ulaskan penyataan berikut:
" tinggallah dengan baik antara satu dengan lain kerana negeri ini adalah berlainan dengan mana-mana negeri yang ada di dunia ini"
d) Rumusan
e) Sumber Rujukan
f) Membentangkan Laporan Hasil Kajian

*Contoh jawapan tugasan Sejarah akan
  dikemaskini dari semasa ke semasa

Artikel berkaitan:
👉 Contoh Kerangka Kasar Sejarah PT3
👉 Contoh Kaedah Kajian Sejarah PT3
👉 Contoh Objektif Kajian Sejarah PT3
👉 Contoh Pengenalan Sejarah PT3
👉 Contoh Rumusan Sejarah PT3

Semoga perkongsian Contoh Jawapan Kerja Kursus Sejarah PT3 2018 ini dijadikan rujukan buat calon PT3!

No comments

Powered by Blogger.