Contoh Kaedah Kajian Kerja Kursus Sejarah PT3 2018

Contoh Kaedah Kajian Kerja Kursus Sejarah PT3 2018|ADAKAH anda calon Tingkatan 3 tahun 2018? Panduan buat anda calon Tingkatan 3 (PT3) yang bakal menduduki peperiksaan PT3 tahun 2018. Sedia maklum, tajuk Tugasan Sejarah PT3 2018 adalah kajian tentang 'Masyarakat Di Kawasan Tempat Tinggal Anda'. Berikut dikongsikan contoh kaedah kajian Tugasan Sejarah PT3 2018 buat rujukan pelajar.

Contoh Kaedah Kajian Kerja Kursus Sejarah PT3 2018

Contoh Kaedah Kajian Kerja Kursus Sejarah PT3 2018

Berikut dikongsikan Contoh Kaedah Kajian Kerja Kursus Sejarah PT3 2018 buat rujukan anda:

Kaedah Kajian Tugasan Sejarah PT3 2018

Untuk melakukan kajian ini, saya telah menggunakan beberapa kaedah kajian seperti berikut:

1. Kaedah Pemerhatian

Saya telah menjalankan pemerhatian dan juga tinjauan bagi mengenalpasti dan mengetahui kemudahan prasarana kawasan, pekerjaan dan taburan penduduk.

2. Temubual

Selain kaedah pemerhatian, saya juga menggunakan kaedah lain seperti temubual dalam menyiapkan kerja kursus ini. Saya akan melakukan beberapa soal temubual dengan orang sumber di tempat tinggal saya.

3. Penyelidikan

Saya bersama rakan sekolah turut mengunjungi ke perpustakaan bagi menjalankan penyelidikan sumber seperti buku ilmiah, majalah, akhbar, jurnal dan sebagainya.

4. Sumber Internet

Dengan kemajuan teknologi maklumat masa kini, saya menggunakan platform internet sebagai sumber mencari maklumat mengenai kajian yang dijalankan. Saya turut memuat turun bahan berkaitan kajian untuk dijadikan rujukan tambahan.

Info:
Contoh penulisan yang dikongsikan hanya  sekadar contoh sahaja.

Artikel berkaitan:
👉 Contoh Kerangka Kasar Sejarah PT3
👉 Contoh Objektif Kajian Sejarah PT3
👉 Contoh Pengenalan Sejarah PT3

Semoga perkongsian Contoh Kaedah Kajian Kerja Kursus Sejarah PT3 2018 ini dijadikan panduan buat semua calon PT3!

No comments

Powered by Blogger.