Contoh Kerangka Kasar Tugasan Sejarah PT3 2018

Contoh Kerangka Kasar Tugasan Sejarah PT3 2018|ADAKAH anda calon Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) tahun 2018? Panduan buat pelajar Tingkatan 3 yang sedang menyiapkan tugasan Sejarah PT3 2018. Sedia maklum, calon PT3 diberikan satu tugasan Sejarah PT3 yang berjudul 'Masyarakat Di Kawasan Tempat Tinggal Anda'. Berikut dikongsikan contoh kerangka kasar Sejarah PT3 2018 buat rujukan pelajar.

Contoh Kerangka Kasar Tugasan Sejarah PT3 2018

Kerangka kasar akan dibuat selepas pelajar menjalankan proses awal tugasan iaitu mengumpul maklumat berdasarkan sumber rujukan. Tujuan membuat kerangka kasar adalah untuk memudahkan calon menulis atau mengolah sesuatu laporan/tugasan.

Contoh Kerangka Kasar Tugasan Sejarah PT3 2018

Berikut dikongsikan contoh kerangka kasar tugasan Sejarah PT3 2018 buat rujukan anda:

a) Tajuk Kajian
b) Nama Penulis
c) Isi Kandungan
i. Latar belakang tempat kajian
ii. Pembentukan dan perkembangan
    masyarakat setempat
iii. Kegiatan sosioekonomi masyarakat
      setempat
iv. Menilai semangat perpaduan dalam
     kalangan masyarakat setempat
v. Dengan merujuk kepada tempat tinggal
    anda, ulaskan penyataan berikut:
" tinggallah dengan baik antara satu dengan lain kerana negeri ini adalah berlainan dengan mana-mana negeri yang ada di dunia ini"
d) Rumusan
e) Sumber Rujukan

Kerangka Kasar Tugasan Sejarah PT3

BIL.        TUGASAN             BUTIRAN

1.   Pengenalan            ◾Memperkenalkan
                                             kawasan tempat
                                             tinggal kajian
2.   Pembentukan dan ◾Asal-Usul Tempat
      Perkembangan       ◾Pengasas/tarikh
      Masyarakat                  dibuka
      Setempat                  ◾Populasi
                                              penduduk

3. Kegiatan                    ◾Pekerjaan                      Sosioekonomi               penduduk
    Masyarakat
    Setempat

4. Menilai Semangat    ◾Cabaran
    Perpaduan Dalam         mengekalkan
    Kalangan                         perpaduan
    Masyarakat Setempat ◾Cadangan
                                                  mengekalkan
                                                  perpaduan

5. Ulaskan Penyataan  ◾Buat pemerhatian
    Tokoh                               dan penilaian di
                                              kawasan tempat
                                              tinggal

6. Rumusan                   ◾Pengetahuan
                                        ◾Nilai
                                        ◾Harapan

7. Rujukan                    ◾Senaraikan bahan
                                            rujukan

Artikel berkaitan:
👉 Contoh Kaedah Kajian Sejarah PT3
👉 Contoh Objektif Kajian Sejarah PT3
👉 Contoh Pengenalan Sejarah PT3
👉 Contoh Rumusan Sejarah PT3

Semoga perkongsian Contoh Kerangka Kasar Tugasan Sejarah PT3 2018 ini dijadikan panduan buat calon PT3!

No comments

Powered by Blogger.