Contoh Borang Soal Selidik Geografi PT3 2018

Contoh Borang Soal Selidik Geografi PT3 2018|PANDUAN buat calon PT3 yang sedang menyiapkan tugasan Geografi Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) tahun 2018. Tajuk kajian guna tanah di kawasan kajian anda telah dipilih sebagai tugasan yang wajib dilaksanakan pada tahun 2018. Berikut dikongsikan contoh borang soal selidik Geografi PT3 2018 buat rujukan pelajar.

Contoh Borang Soal Selidik Geografi PT3 2018

Calon perlu membuat soal selidik terhadap 10 hingga 20 responden berkaitan dengan kajian guna tanah yang dijalankan di kawasan kajian.

Contoh Borang Soal Selidik Geografi PT3 2018

Berikut dikongsikan contoh format dan maklumat penting dalam Borang Soal Selidik:


Contoh 1 Borang Soal Selidik

                         NAMA KAJIAN
                 BORANG SOAL SELIDIK
             TUGASAN GEOGRAFI PT3 2018

BAHAGIAN A: MAKLUMAT DIRI

Nama Penuh: _____________
Umur: ______________
Bangsa: _______________
Jantina: _______________
Pekerjaan: _______________

BAHAGIAN B: SOAL SELIDIK

Soalan 1:
▶Apakah taburan dan jenis guna tanah di kawasan ini?
_____________________________________________

Soalan 2:
▶Apakah komposisi bangsa dan kaum di kawasan ini?
_____________________________________________

Soalan 3:
▶Apakah latar belakang ciri fizikal dan ciri budaya di kawasan ini?
_____________________________________________

Soalan 4:
▶Apakah jenis guna tanah utama di kawasan ini?
_____________________________________________

Soalan 5:
▶Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi guna tanah di kawasan ini?
_____________________________________________

Soalan 6:
▶Apakah kesan-kesan guna tanah terhadap alam sekitar di kawasan ini?
_____________________________________________

Soalan 7:
▶Apakah cadangan atau pendapat yang boleh memajukan pembangunan guna tanah di kawasan ini?
_____________________________________________


Tandatangan: __________      Tarikh: _________

Info:
Borang soal selidik yang diberikan kepada responden perlu ditandatangan!

Maklumat Lanjut

Untuk dapatkan nota dan panduan Geografi PT3 2018, sila rujuk artikel dibawah:

👉 Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi
PT3

Semoga perkongsian Contoh Borang Soal Selidik Geografi PT3 2018 ini dijadikan panduan buat pelajar untuk menghasilkan laporan yang cemerlang!

No comments

Powered by Blogger.