Contoh Jadual Kerja Geografi PT3 2018 (Folio)

Contoh Jadual Kerja Geografi PT3 2018 (Folio)|PANDUAN buat calon Tingkatan 3 (PT3) yang sedang menyiapkan kerja kursus atau folio Geografi PT3 tahun 2018. Menurut Lembaga Peperiksaan KPM, calon PT3 perlu menyiapkan kerja kursus Geografi PT3 2018 secara individu mulai 8 hingga 27 Julai 2018. Berikut dikongsikan contoh jadual kerja Geografi PT3 2018 buat panduan pelajar.

Contoh Jadual Kerja Geografi PT3 2018 (Folio)

Sedia maklum, perancangan jadual senarai semak kerja adalah satu aspek pengenalan yang bersesuaian dengan tugasan yang dijalankan. Antara aspek penting dalam jadual senarai semak kerja adalah seperti kerangka kasar, objektif kajian, kaedah kajian, rumusan dan lain-lain.

Contoh Jadual Kerja Geografi PT3 2018 (Folio)

Berikut dikongsikan Contoh Jadual Kerja Kursus Geografi PT3 2018 buat rujukan pelajar:

Contoh 1 Jadual Kerja Tugasan Geografi PT3 


BIL.   TARIKH                AKTIVITI

1.           -    Menerima taklimat daripada
                   guru berkaitan dgn tajuk
                   tugasan di sekolah

2.           -    Membuat perbincangan dengan
                   guru/rakan sekelas berkaitan
                   pemilihan tajuk

3.           -    Membuat rujukan sebagai
                   persediaan awal melalui internet
                   dan laman web

4.           -   Menentukan tajuk tugasan yang
                   ingin dilakukan

5.           -   Mengenalpasti maklumat yang
                   diperlukan bagi memudahkan
                   tugasan

6.           -   Menemuramah beberapa orang
                   sumber berkaitan dengan tajuk
                   kajian

7.           -   Mengumpul bahan rujukan
                  berkaitan kajian yang dijalankan

8.           -   Memulakan penulisan dan
                  membina kerangka kerja tugasan

9.           -   Menyemak tugasan (Do Checklist)

10.         -   Menghantar tugasan kepada guru
                  Geografi

Info:
Contoh penulisan yang dikongsikan hanya  sebagai contoh sahaja!

Maklumat Lanjut

Untuk dapatkan panduan tugasan Geografi PT3 2018, sila rujuk artikel dibawah:

👉 Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi
PT3
👉 Contoh Kerangka Kasar Geografi PT3
👉 Contoh Objektif Kajian Geografi PT3
👉 Contoh Kaedah Kajian Geografi PT3

Semoga perkongsian Contoh Jadual Kerja Geografi PT3 2018 ini dapat membantu anda menghasilkan laporan yang terbaik!

No comments

Powered by Blogger.