Contoh Kerangka Kasar Tugasan Geografi PT3 2018

Contoh Kerangka Kasar Tugasan Geografi PT3 2018|PANDUAN buat calon Tingkatan 3 yang sedang menyiapkan kerja kursus Geografi PT3 tahun 2018. Menerusi pengumuman oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia, semua calon PT3 tahun 2018 perlu menyiapkan satu tugasan Geografi PT3 mulai 8 hingga 27 Julai 2018. Berikut dikongsikan contoh kerangka kasar Geografi PT3 2018 buat panduan pelajar.

Contoh Kerangka Kasar Tugasan Geografi PT3 2018

Kerangka awal kasar akan dibuat selepas menjalankan proses awal tugasan iaitu mengumpul maklumat berdasarkan dari pelbagai sumber rujukan. Tujuan membuat kerangka kasar adalah bagi memudahkan calon mengolah laporan yang dibuat.

Contoh Kerangka Kasar Tugasan Geografi PT3 2018 

Berikut dikongsikan contoh kerangka kasar kerja kursus atau tugasan Geografi PT3 2018:

Kerangka Kasar Tugasan Geografi PT3

BIL.      TUGASAN                  BUTIRAN

1. Penghargaan         ◾Mempunyai
                                          penghargaan
                                          sebagai tanda terima
                                          kasih
2.  Pengenalan           ◾Memperkenalkan
                                           kawasan tempat
                                           tinggal kajian
3.  Objektif Kajian     ◾Menyatakan
                                          objektif kajian yang
                                          dijalankan
4.  Kaedah Kajian      ◾Menyatakan kaedah
                                           kajian yang
                                           digunakan
5.  Dapatan Kajian    ◾Menyatakan hasil
                                           kajian yang telah
                                           dijalankan
5.  Hasil Laporan       ◾Melukis & mentafsir
     Kajian                          Peta Lakar
6.  Rumusan               ◾Pengetahuan
                                      ◾Nilai
                                      ◾Harapan
7.  Borang Soal Selidik ◾Menyediakan
                                              borang soal
                                              selidik/temuramah
8. Rujukan                  ◾Senaraikan bahan
                                          rujukan yang
                                          digunakan

Info:
*Contoh kerangka kasar akan dikemaskini dari semasa ke semasa

Maklumat Lanjut

Untuk dapatkan panduan tugasan Geografi PT3 2018, sila rujuk artikel dibawah:

👉 Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi
PT3
👉 Contoh Jadual Kerja Geografi PT3
👉 Contoh Objektif Kajian Geografi PT3
👉 Contoh Kaedah Kajian Geografi PT3
👉 Cara Buat Peta Lakar Tugasan Geografi PT3

Semoga perkongsian Contoh Kerangka Kasar Kerja Kursus Geografi PT3 2018 ini dapat membantu calon PT3 untuk menghasilkan laporan yang terbaik!

No comments

Powered by Blogger.