Contoh Objektif Kajian Geografi PT3 2018

Contoh Objektif Kajian Geografi PT3 2018|PANDUAN buat calon Tingkatan 3 yang perlu menyiapkan tugasan Geografi PT3 tahun 2018. Sedia maklum, tajuk Kerja Kursus Geografi PT3 2018 adalah 'Kajian Guna Tanah di Kawasan Kajian atau Sekolah Anda' mulai 8 hingga 27 Julai 2018. Berikut dikongsikan contoh objektif kajian Kerja Kursus Geografi PT3 2018 buat panduan pelajar.

Contoh Objektif Kajian Geografi PT3 2018

Sedia maklum, objektif kajian adalah sesuatu input yang ingin dicapai atau diperolehi mengikut tugasan kajian yang diberikan.

Contoh Objektif Kajian Geografi PT3 2018

Berikut dikongsikan Contoh Objektif Kajian Kerja Kursus Geografi PT3 2018:

Tugasan anda hendaklah mengandungi aspek berikut:

a) Tajuk Kajian
b) Nama Penulis
c) Isi Kandungan
d) Rumusan
e) Sumber Rujukan
f) Membentangkan Laporan Hasil Kajian

Objektif Kajian Tugasan Geografi PT3 2018

Melalui kajian ini, saya dapat memenuhi beberapa objektif kajian seperti berikut:

1. Mendapatkan maklumat terperinci dan fakta sebenar tentang latar belakang ciri fizikal dan budaya di kawasan kajian.

2. Melukis sebuah peta lakar berasaskan peta topografi dengan lengkap di kawasan kajian.

3. Mencadangkan usaha-usaha dan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi halangan di kawasan kajian.

Info:
Contoh penulisan yang dikongsikan hanya  sebagai contoh sahaja!

Maklumat Lanjut

Untuk dapatkan panduan tugasan Geografi PT3 2018, sila rujuk artikel dibawah:

👉 Contoh Jawapan Kerja Kursus Geografi
PT3
👉 Contoh Jadual Kerja Geografi PT3
👉 Contoh Kerangka Kasar Geografi PT3
👉 Contoh Kaedah Kajian Geografi PT3

Semoga perkongsian Contoh Objektif Kajian Geografi PT3 2018 ini dapat membantu anda menghasilkan laporan yang terbaik!

No comments

Powered by Blogger.