Kesan Guna Tanah Terhadap Alam Sekitar Geografi PT3

Kesan Guna Tanah Terhadap Alam Sekitar Geografi PT3|PANDUAN buat calon PT3 yang sedang menyiapkan tugasan Geografi PT3 tahun 2018. Menerusi Lembaga Peperiksaan KPM, calon PT3 diberikan tugasan Geografi PT3 berjudul kajian guna tanah di kawasan kajian anda. Berikut dikongsikan kesan guna tanah terhadap alam sekitar buat panduan pelajar.

Kesan Guna Tanah Terhadap Alam Sekitar Geografi PT3

Perubahan guna tanah yang berleluasa tanpa kawalan akan memberi kesan buruk terhadap alam sekitar seperti masalah pencemaran udara, pencemaran air dan sebagainya.

Kesan Guna Tanah Terhadap Alam Sekitar Geografi PT3

Berikut dikongsikan kesan guna tanah terhadap alam sekitar:

Aktiviti penebangan hutan secara berleluasa dan tanpa kawalan selain pembakaran hutan untuk kegiatan pertanian akan memberi impak yang buruk terhadap alam sekitar. Sebagai contoh, aktiviti penebangan hutan di Cameron Highlands yang mengakibatkan hakisan tanah, banjir lumpur dan tanah runtuh.

Sistem biodiversiti dan kehidupan flora dan fauna akan terjejas akibat ekosistem hutan yang telah musnah. Akibatnya habitat flora dan fauna akan musnah dan diancam kepupusan.

Selain itu, penebangan hutan secara berleluasa untuk kegiatan pertanian akan menjejaskan kualiti sumber air. Keadaan ini sekaligus akan mengakibatkan kawasan tadahan air Cameron Highlands akan terjejas. Penggunaan baja kimia untuk pertanian akan menyebabkan berlakunya hujan asid dan bakal mengancam kehidupan akuatik di kawasan kajian.

Info:
Contoh penulisan yang dikongsikan hanya  sebagai contoh sahaja!

Informasi Berkaitan

Untuk dapatkan nota dan panduan Geografi PT3 2018, sila rujuk artikel dibawah:

Semoga perkongsian Kesan Guna Tanah Terhadap Alam Sekitar ini dijadikan panduan buat pelajar PT3!

No comments

Powered by Blogger.